Επιλογή γλώσσας

Social icons DESKTOP - TABLET

       
Facebook

Google+

Email

LinkedIn

Social icons MOBILE

Facebook

Google+

Email

LinkedIn

Τρέχουσα ημερομηνία MOBILE

 Κυριακή  17  Ιανουαρίου  2021 (11:15:μμ)

Τρέχουσα ημερομηνία DESKTOP-TABLET

 Κυριακή  17  Ιανουαρίου  2021 (11:15:μμ)

Η προσπάθειά μας ξεκίνησε το 1991.
Τότε οι οικονομικές συνθήκες ήταν πολύ καλύτερες από τις σημερινές, αλλά η αγάπη μας γι' αυτή τη δουλειά δεν μειώθηκε ποτέ. Προσαρμοστήκαμε με το πνεύμα της εποχής που ζούμε, αναζητήσαμε φθηνότερες λύσεις αλλά πάντα με την καλύτερη ποιότητα. Αναπροσαρμόσαμε τις οικονομικές μας απαιτήσεις, ώστε αυτές να μπορούν να ταιριάζουν με τις οικονομική κατάσταση των πελατών μας. 

Οι βασικές μας δραστηριότητες

Οι βασικές μας δραστηριότητες

Δραστηριότητες - μελέτη

Μελέτη, σχεδίαση, αρχιτεκτονική κήπων

Δραστηριότητες - κατασκευή κήπων

Κατασκευή κήπων και χώρων πρασίνου

Δραστηριότητες - συντήρηση κήπων

garden maintenance icon

Συντήρηση κήπων και χώρων πρασίνου

Δραστηριότητες - συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών