Επιλογή γλώσσας

Social icons DESKTOP - TABLET

       
Facebook

Google+

Email

LinkedIn

Social icons MOBILE

Facebook

Google+

Email

LinkedIn

Τρέχουσα ημερομηνία MOBILE

 Δευτέρα  20  Μαϊου  2019 (11:34:μμ)

Τρέχουσα ημερομηνία DESKTOP-TABLET

 Δευτέρα  20  Μαϊου  2019 (10:34:μμ)

Η προετοιμασία του εδάφους είναι η πιο σημαντική εργασία που πρέπει να γίνει σε έναν χώρο πριν τη φύτευση.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει:

  • Τον έλεγχο και την ανάλυση της σύστασης του εδάφους.
  • Την απομάκρυνση σαθρού εδάφους και εδάφους από μπαζώματα.
  • Το όργωμα ή φρεζάρισμα για την αποκάλυψη σκουπιδιών και λοιπών άχρηστων υλικών.
  • Την απομάκρυνση άχρηστων υλικών (σκουπίδια, ρίζες, πέτρες, βράχους, λάστιχα, πλαστικά, σύρματα, σίδερα και οικοδομικά υλικά).
  • Την ισοπέδωση της επιφάνειας.

Το εδαφικό υπόστρωμα στο οποίο θα φυτευτούν και θα αναπτυχθούν τα φυτά και τα δένδρα, θα πρέπει να έχει υψηλή μηχανική και θρεπτική σύσταση ώστε να αναπτυχθούν για πολλά χρόνια.

 

Εργασίες κατασκευής κήπων

Κατασκευή δικτύων αποστράγγισης και υποδομών

Κατασκευή δικτύων αποστράγγισης και υποδομών  Μετά την τελική διάστρωση και οριστικοποίηση της επιφάνειας του εδάφους, θα πρέπει να γίνουν τα δίκτυα αποστράγγισης, η υδραυλική εγκατάσταση άρδευσης και ύδρευσης (δίκτυο κάτω από... >>Περισσότερα

Φύτευση φυτών, δένδρων και θάμνων

Φύτευση φυτών, δένδρων & θάμνων.   Η επιλογή του κατάλληλου φυτικού υλικού, η ακριβής θέση φύτευσης, η ασφαλής μεταφορά, η σωστή άρδευση και στήριξη, είναι τα βασικά κριτήρια για την επιτυχή κατασκευή... >>Περισσότερα

Υλοποίηση διακοσμητικών και χρηστικών κατασκευών

Υλοποίηση διακοσμητικών και χρηστικών κατασκευών.   Στη φάση αυτή, ολοκληρώνονται όλες οι κατασκευές, διακοσμητικές ή μη. Τέτοιες είναι: Οι διάφορες κατασκευές από ξύλο, (διαδρόμους, σκαλοπάτια, μονοπάτια, παγκάκια, πάγκοι, έπιπλα κήπου, ξύλινα δάπεδα κήπου)... >>Περισσότερα

Εδαφοκάλυψη με χλοοτάπητα (γκαζόν).

Εδαφοκάλυψη με χλοοτάπητα (γκαζόν). Στη φάση αυτή, καλύπτονται εδαφικές επιφάνειες με χλοοτάπητα (γκαζόν), είτε με σπορά, είτε με διάστρωση έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα, είτε με διάστρωση έτοιμου συνθετικού (πλαστικού) χλοοτάπητα. Πριν την σπορά... >>Περισσότερα