Επιλογή γλώσσας

Social icons DESKTOP - TABLET

       
Facebook

Google+

Email

LinkedIn

Social icons MOBILE

Facebook

Google+

Email

LinkedIn

Τρέχουσα ημερομηνία MOBILE

 Δευτέρα  20  Μαϊου  2019 (11:33:μμ)

Τρέχουσα ημερομηνία DESKTOP-TABLET

 Δευτέρα  20  Μαϊου  2019 (10:33:μμ)

Κατασκευή δικτύων αποστράγγισης και υποδομών

hy01

 Μετά την τελική διάστρωση και οριστικοποίηση της επιφάνειας του εδάφους, θα πρέπει να γίνουν τα δίκτυα αποστράγγισης, η υδραυλική εγκατάσταση άρδευσης και ύδρευσης (δίκτυο κάτω από το έδαφος) και τα ηλεκτρολογικά που θα πρέπει να περάσουν κάτω από την τελική επιφάνεια του εδάφους. Αυτά είναι απαραίτητο να γίνουν σε αυτή τη φάση της κατασκευής, για να αποφευχθούν τα πολλά μερεμέτια αργότερα.

Η φάση αυτή περιλαμβάνει:

  • Την εγκατάσταση δικτύου αποστράγγισης (εάν αυτό κριθεί απαραίτητο) για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος βρόχινου νερού ή νερού άρδευσης.
  • Την υποδομή της υδραυλικής εγκατάστασης για την άρδευση και την ύδρευση του χώρου.
  • Την υποδομή για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τον ηλεκτροφωτισμό και τη γενική ρευματοδότηση του χώρου.

 

Εργασίες κατασκευής κήπων

Προετοιμασία του εδάφους - χωματουργικά έργα

Η προετοιμασία του εδάφους είναι η πιο σημαντική εργασία που πρέπει να γίνει σε έναν χώρο πριν τη φύτευση. Η προετοιμασία περιλαμβάνει: Τον έλεγχο και την ανάλυση της σύστασης του εδάφους. Την απομάκρυνση... >>Περισσότερα

Φύτευση φυτών, δένδρων και θάμνων

Φύτευση φυτών, δένδρων & θάμνων.   Η επιλογή του κατάλληλου φυτικού υλικού, η ακριβής θέση φύτευσης, η ασφαλής μεταφορά, η σωστή άρδευση και στήριξη, είναι τα βασικά κριτήρια για την επιτυχή κατασκευή... >>Περισσότερα

Υλοποίηση διακοσμητικών και χρηστικών κατασκευών

Υλοποίηση διακοσμητικών και χρηστικών κατασκευών.   Στη φάση αυτή, ολοκληρώνονται όλες οι κατασκευές, διακοσμητικές ή μη. Τέτοιες είναι: Οι διάφορες κατασκευές από ξύλο, (διαδρόμους, σκαλοπάτια, μονοπάτια, παγκάκια, πάγκοι, έπιπλα κήπου, ξύλινα δάπεδα κήπου)... >>Περισσότερα

Εδαφοκάλυψη με χλοοτάπητα (γκαζόν).

Εδαφοκάλυψη με χλοοτάπητα (γκαζόν). Στη φάση αυτή, καλύπτονται εδαφικές επιφάνειες με χλοοτάπητα (γκαζόν), είτε με σπορά, είτε με διάστρωση έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα, είτε με διάστρωση έτοιμου συνθετικού (πλαστικού) χλοοτάπητα. Πριν την σπορά... >>Περισσότερα