Επιλογή γλώσσας

Social icons DESKTOP - TABLET

       
Facebook

Google+

Email

LinkedIn

Social icons MOBILE

Facebook

Google+

Email

LinkedIn

Τρέχουσα ημερομηνία MOBILE

 Δευτέρα  20  Μαϊου  2019 (11:33:μμ)

Τρέχουσα ημερομηνία DESKTOP-TABLET

 Δευτέρα  20  Μαϊου  2019 (10:33:μμ)

Φύτευση φυτών, δένδρων & θάμνων.

fy03

 

Η επιλογή του κατάλληλου φυτικού υλικού, η ακριβής θέση φύτευσης, η ασφαλής μεταφορά, η σωστή άρδευση και στήριξη, είναι τα βασικά κριτήρια για την επιτυχή κατασκευή και λειτουργία ενός κήπου.

Κατά τη διαδικασία φύτευσης, θα πρέπει να ακολουθείται πιστά η σχετική μελέτη. Ειδικά όσον αφορά τη φύτευση δένδρων, αυτή θα πρέπει να γίνει εφόσον ελεγχθούν πρώτα η σύσταση και καταλληλότητα του εδάφους.

Στα σημεία φύτευσης, αν το υπάρχον χώμα είναι φτωχό σε θρεπτικά συστατικά, μπορούμε να προσθέσουμε εδαφοβελτιωτικά, τύρφη και λίπασμα.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει η τελική επιχωμάτωση του κήπου με κηπαίο χώμα, ώστε να καλυφθούν τα σκάμματα που περάστηκαν οι αγωγοί αποστράγγισης, άδρευσης / ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού και γενικά να υπάρξει ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Ακολουθεί η φύτευση των δένδρων, των θάμνων και λουλουδιών. Σε περίπτωση που φυτεύονται ψηλά φυτά καθώς και μικρά δενδράκια, αυτά θα πρέπει να στερεωθούν με πασσάλους για να προστατευθούν από τον άνεμο.

Τέλος, τοποθετούνται τα εξαρτήματα άρδευσης και αυτόματου ποτίσματος και ρυθμίζονται οι προγραμματιστές ποτίσματος.

Η παρουσία γεωπόνου είναι απαραίτητη για την αποφυγή λαθών και ζημιών.   Όλα τα στάδια των εργασιών γίνονται από πολύ έμπειρο συνεργείο.

 

Εργασίες κατασκευής κήπων

Προετοιμασία του εδάφους - χωματουργικά έργα

Η προετοιμασία του εδάφους είναι η πιο σημαντική εργασία που πρέπει να γίνει σε έναν χώρο πριν τη φύτευση. Η προετοιμασία περιλαμβάνει: Τον έλεγχο και την ανάλυση της σύστασης του εδάφους. Την απομάκρυνση... >>Περισσότερα

Κατασκευή δικτύων αποστράγγισης και υποδομών

Κατασκευή δικτύων αποστράγγισης και υποδομών  Μετά την τελική διάστρωση και οριστικοποίηση της επιφάνειας του εδάφους, θα πρέπει να γίνουν τα δίκτυα αποστράγγισης, η υδραυλική εγκατάσταση άρδευσης και ύδρευσης (δίκτυο κάτω από... >>Περισσότερα

Υλοποίηση διακοσμητικών και χρηστικών κατασκευών

Υλοποίηση διακοσμητικών και χρηστικών κατασκευών.   Στη φάση αυτή, ολοκληρώνονται όλες οι κατασκευές, διακοσμητικές ή μη. Τέτοιες είναι: Οι διάφορες κατασκευές από ξύλο, (διαδρόμους, σκαλοπάτια, μονοπάτια, παγκάκια, πάγκοι, έπιπλα κήπου, ξύλινα δάπεδα κήπου)... >>Περισσότερα

Εδαφοκάλυψη με χλοοτάπητα (γκαζόν).

Εδαφοκάλυψη με χλοοτάπητα (γκαζόν). Στη φάση αυτή, καλύπτονται εδαφικές επιφάνειες με χλοοτάπητα (γκαζόν), είτε με σπορά, είτε με διάστρωση έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα, είτε με διάστρωση έτοιμου συνθετικού (πλαστικού) χλοοτάπητα. Πριν την σπορά... >>Περισσότερα