Επιλογή γλώσσας

Social icons DESKTOP - TABLET

       
Facebook

Google+

Email

LinkedIn

Social icons MOBILE

Facebook

Google+

Email

LinkedIn

Τρέχουσα ημερομηνία MOBILE

 Κυριακή  17  Ιανουαρίου  2021 (9:50:μμ)

Τρέχουσα ημερομηνία DESKTOP-TABLET

 Κυριακή  17  Ιανουαρίου  2021 (9:50:μμ)

Κατασκευή κήπων και χώρων πρασίνου

Στην Gardenview  από το 1991 δημιουργούμε χώρους πρασίνου που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες σας με ένα τρόπο τόσο φυσικό, αρμονικό προς το περιβάλλον και ευχάριστο. Έμπνευσή μας είναι η ίδια η φύση!

Οι γεωπόνοι και το προσωπικό της εταιρείας, διαθέτουν πολυετή πείρα και εξειδίκευση στη μελέτη και διαμόρφωση δημοσίων και ιδιωτικών υπαίθριων χώρων.

Ο κήπος πρέπει να είναι λειτουργικός και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ιδιοκτητών αλλά και των επισκεπτών.

Η κατασκευή ενός κήπου αποτελείται από μια σειρά σταδίων, η σωστή υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει σε ένα υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα. Θα πρέπει να γίνει εφαρμογή ενός σχεδίου μελέτης με συγκεκριμένες συνθήκες και προδιαγραφές.

Η διαδικασία κατασκευής ενός κήπου περιλαμβάνει και τις παρακάτω σημαντικές κατασκευαστικές εργασίες:

Εργασίες κατασκευής κήπων

Προετοιμασία του εδάφους - χωματουργικά έργα

Η προετοιμασία του εδάφους είναι η πιο σημαντική εργασία που πρέπει να γίνει σε έναν χώρο πριν τη φύτευση. Η προετοιμασία περιλαμβάνει: Τον έλεγχο και την ανάλυση της σύστασης του εδάφους. Την απομάκρυνση... >>Περισσότερα

Κατασκευή δικτύων αποστράγγισης και υποδομών

Κατασκευή δικτύων αποστράγγισης και υποδομών  Μετά την τελική διάστρωση και οριστικοποίηση της επιφάνειας του εδάφους, θα πρέπει να γίνουν τα δίκτυα αποστράγγισης, η υδραυλική εγκατάσταση άρδευσης και ύδρευσης (δίκτυο κάτω από... >>Περισσότερα

Φύτευση φυτών, δένδρων και θάμνων

Φύτευση φυτών, δένδρων & θάμνων.   Η επιλογή του κατάλληλου φυτικού υλικού, η ακριβής θέση φύτευσης, η ασφαλής μεταφορά, η σωστή άρδευση και στήριξη, είναι τα βασικά κριτήρια για την επιτυχή κατασκευή... >>Περισσότερα

Υλοποίηση διακοσμητικών και χρηστικών κατασκευών

Υλοποίηση διακοσμητικών και χρηστικών κατασκευών.   Στη φάση αυτή, ολοκληρώνονται όλες οι κατασκευές, διακοσμητικές ή μη. Τέτοιες είναι: Οι διάφορες κατασκευές από ξύλο, (διαδρόμους, σκαλοπάτια, μονοπάτια, παγκάκια, πάγκοι, έπιπλα κήπου, ξύλινα δάπεδα κήπου)... >>Περισσότερα

Εδαφοκάλυψη με χλοοτάπητα (γκαζόν).

Εδαφοκάλυψη με χλοοτάπητα (γκαζόν). Στη φάση αυτή, καλύπτονται εδαφικές επιφάνειες με χλοοτάπητα (γκαζόν), είτε με σπορά, είτε με διάστρωση έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα, είτε με διάστρωση έτοιμου συνθετικού (πλαστικού) χλοοτάπητα. Πριν την σπορά... >>Περισσότερα