Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Βισβίκης Ιωακείμ - Γεωπόνος - Κηποτέχνης
Τ.Θ. 66079, Τ.Κ. 15510, Χολαργός - Αθήνα

Τηλ.    6932 299540

             6977 263730

Email   info@gardenview.gr

website  www.gardenview.gr

Φόρμα Επικοινωνίας